11 tháng 11, 2010

Across the sky

Tí Toét bắt đầu ở tuổi thắc mắc, tức là cái gì cũng chỉ vào để chờ gọi tên và sắp tới là giải đáp câu hỏi tại sao (why?). Bài này mấy hôm nay TV chiếu suốt và cu cậu rất thích, thậm chí còn ư ử hát theo. Không phải là TT hiểu nghĩa của nó chứ, nhưng vì giọng của "bạn" dễ thương quá, giai điệu hay quá nên TT ta thíchtongue. Có vẻ như càng già thì TT càng thích các bài trẻ ra. Ngay bé mê Susan Boyle thế, rồi mấy tháng trước thì thích bài alphabet, còn giờ lại thích bài baby hơn tí. Bình thường không sao nhưng vì cô giáo của mẹ TT vừa ra đi nên nghe tới đoạn "where are you going?" lại thấy như muốn hỏi cô đi đâu và "Why" như tại sao cô lại ra đi. Rồi "Are you going away? Are you going home?" như thắc mắc, buồn nhớ khôn nguôi. sad

http://www.nhk.or.jp/kids/eigo/song/index.html (click nút phía trên bên phải có chữ うたをきく và nốt nhạc để nghe)

ACROSS THE SKY

Airplane, airplane
Where are you going?
And why? Why?
Airplane, airplane
Far across the sky

Birdie, birdie
Where are you going?
And why? Why?
Birdie, birdie
Far across the sky

Are you going away?
Are you going home?
Where are you going?
Where are you going?
Going all alone

Cloud, cloud
Where are you going?
And why? Why?
Cloud, cloud
Far across the sky

Are you going away?
Are you going home?
Where are you going?
Where are you going?
Going all alone

Airplane, airplane
Where are you going?
And why? Why?
Airplane, airplane
Far across the sky
Far across the sky

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...