25 tháng 12, 2010

Chuột mừng Giáng sinh

Photobucket

Gọi là nhà chuột mà lại không làm gì mang dáng dấp của chuột thì thật là không phảitongue. Tiếp tục "khoét" giấy để dụ dỗ Dã Quỳ và mẹ Bebo nào. Cái này cắt 2 mảnh làm đèn lồng treo cũng đẹp lắm. Mỗi tội mỏi tay rồi, làm một mảnh bày chơi thui. big grin

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...