30 tháng 12, 2010

DFN - DMC

Mình đoán ngày mai sẽ có người cần cái bảng này nên post. big grin

DFN To DMC

DFN# Color Name DMC#

100 White white
101 Black 310
326 Lt Lemon 445*
128 Lemon 307
130 Lt Topaz 726
144 Lt Turquoise 3845
148 Md Turquoise 3844
365 Lt Chartreuse 907
167 Md Chartreuse 906
222 Lt Lavender 209
224 Md Lavender 552
226 Dk Lavender 327
228 Very Dk Lavender 550
421 Lt Red 349
323 Christmas Red 666
325 Dk Red 304
344 Garnet 902
368 Med Topaz 725
396 Tangerine 3854*
398 Dk Tangerine 741
424 Coffee 3781
491 Med Blue 826*
520 Med Grass Green 989*
571 Lt Brown 3826
580 Dk Coffee 3031
607 Bright Orange 946
621 Lt Cranberry 3716
649 Green 702
710 Royal 798
713 Dk Royal 820
755 Tan 543
810 Plum 718
824 Emerald 701*
826 Christmas Green 701*
861 Lt Dusty Rose 962
963 Md Dusty Rose 957
965 Dk Dusty Rose 956
967 Very Dk Dusty Rose 603
986 Md Burnt Orange 970
995 Electric Blue 3843*
3371 Black Brown 3371*

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...