20 tháng 5, 2011

Bao đũa chim - bướm

Photobucket

Photobucket

Origami không phải là môn nghệ thuật luôn đòi hỏi sự cầu kỳ và tốn thời gian. Nhiều khi nó là những ứng dụng nho nhỏ trong đời sống mà chỉ cần vài phút để tạo nên một đồ trang trí trong nhà hay trên bàn ăn.....

Bao đũa này dùng một miếng giấy 15x15cm. Cách gấp hình chim hạc như sau:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Dùng kéo xẻ xuống một đường để "lấy đầu" big grin

Photobucket

Photobucket

Có chim là phải có bướm chứ winking

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Quay ra đầu kia gấp xuống một chút

Photobucket

Photobucket

Và trong nhà, trên bàn ăn có chim bướm bay tứ tunglaughing

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...