23 tháng 1, 2012

Khăn gấu xanh

Photobucket

Khăn hoàn thành vào đúng đợt rét nhất từ đầu vụ, cùng bộ với chiếc mũ len xanh. Bạn TT tung tẩy ra đường luôn, đi lấy quần áo ở tiệm giặt là, mấy bà nhớ mặt bạn bởi luôn đeo một cái khẩu trang bé tí và khen bạn xinh rồi hỏi có phải mẹ bạn đan khăn mũ cho bạn không. Không hiểu bạn TT hiểu lời khen theo hướng nào mà về nhà hôm ấy bạn cứ đòi đội mũ quàng khăn. laughing

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...