18 tháng 6, 2012

Katatsumuri (かたつむり)

Hình ảnh biểu tượng cho thiên nhiên tháng này ở Nhật bản là những bụi cẩm tú cầu nở đầy bông với những chú ốc sên bò trên phiến lá - mùa mưa. Năm ngoái có làm một chiếc ví Cẩm tú cầu, không biết bông cẩm tú cầu và con sên còn "sống" tới mùa này năm nay không. Giờ nghe bạn TT về nhà véo von ngọng líu, câu nhớ câu quên bài con sên lại nhớ cái ví (và đương nhiên cả người dùng ví).Denden mushi mushi Katatsumuri
Omaeno atamawa dokoniaru
Tsunodase yaridase atamadase

2.Denden mushimushi Katatsumuri
Omaeno medama dotoniaru
Tsunodase yaridase medamadase

でんでん虫々 かたつむり
お前のあたまは どこにある
角だせ槍だせ あたまだせ

でんでん虫々 かたつむり
お前のめだまは どこにある
角だせ槍だせ めだまだせ

Rồi nhớ bài:
"Sên sển sền sên
Mày lên công chúa
Mày múa tao xem
Tao may áo đỏ áo xanh cho mày..."

Có một bông cẩm tú cầu thêu lăn lóc trong góc tủ nhưng ngoài cửa chậu cẩm tú cầu trồng từ năm ngoái bắt đầu nở hoa.

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...