31 tháng 3, 2013

White tiny doilyLâu lắm rồi mới lại móc doily, chắc có lẽ từ hồi ở VN vập vào một chiếc khăn trải bàn quá sức, tha sang Nhật dặt dẹo mãi mới gần xong. Bây giờ phải lấy hứng trở lại từ những chiếc bé tí thế này để thấy một thoáng là xong thôi mà. big grin

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...