19 tháng 5, 2013

Vintage yoyo purse 
Một em ví yoyo nữa ra đời theo "đơn đặt hàng" của cô cháu gái. Mất bao nhiều năm mài đít quần ở VN mà không xuất khẩu được gì (ngoài bản thântongue), không ngờ rằng sau này sang đây cũng XK được nhiều thứ phết. smug

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...