30 tháng 6, 2013

“Guốc gỗ sơn mài” :PNhà nghèo không đủ tiền bon chen Kimono, guốc gỗ cũng không, thôi thì dán giấy, sơn bóng guốc bé treo điện thoại, treo quai túi mỗi ngày vậy.0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...