30 tháng 6, 2013

Owl mobile phone ring
Tiếp tục chủ đề “mì ăn liền” phục vụ Fancy club. Mấy em cú này bằng chirimen, thật là li ti hết cỡ, những mẫu bé như này, nên mua kit thay vì copy mẫu và cắt bìa. Chi tiết vô cùng bé, chúng ta không thể nào cắt bằng khuôn như họ, gọn gàng sắc nét vào nói chung đâu ra đấy, ghép vào khít khìn khịt. Từng cái tròng mắt, mấy sợi lông hình giọt nước, cứ phải dùng kẹp để dán, thở mạnh chắc nó cũng bay mất. :P

0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...