18 tháng 9, 2013

Dính tủ lạnh ô tôCuối tuần sẽ có một buổi với Fancy club. Đây là chủ đề cho buổi hoạt động lần này. Sẽ phải đứng làm mẫu cho các mẹ khác xem món này, run quá nên tập dượt trước ở nhà.

 Tủ lạnh lại thêm một tấm dính nữa, sắp kín hết chỗ dính rồi. :P0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...