9 tháng 10, 2013

B50 - Hummingbird banquet (finished)


Đúng là “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” thêu xong từ mấy tháng rồi giờ mới lồng khung. Cái khung có lẽ hơn tuổi TT, và lựa mất cả tiếng mới chọn và xén được cái bo tranh. Một mùa hoa hibiscus đi qua, cái tranh đánh dấu rất nhiều mùa hoa hibiscus, mỗi mùa làm vài mũi thêu. :P

Vải PINN evenweave
Chỉ thêu DMC


0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...