22 tháng 10, 2013

Vòng hoa cú vải giáng sinh 
Một version khác của vòng hoa cú hôm trước, lần này cái vòng carton được bọc ruybăng và vải hoa chuyển màu sang xanh đỏ cho có không khí Noel. Vậy là đã “từ thiện” cho trường bạn TT cả hai cái vòng. :D


0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...