4 tháng 1, 2014

Chuông thỏNăm ngóai có bon chen một ít dây giấy eco craft các màu tính đan hộp đan giỏ, sau rồi lấn bấn việc này việc kia và chỉ sản xuất được có mấy em nhỏ xinh như thế. Hơn chục em cũng mất khơ khớ thời gian, vì làm đi tặng nên cuối cùng cũng thức tới 2.30 sáng để hòan thiện. Cuối năm co cẳng chạy cho kịp mà thời gian cứ đuổi sát nút. May là việc nào cố rồi cũng hòan thành.

 
Em thỏ có đôi tai dài màu hồng và túm lông đuôi rất cute, vừa vặn có đôi mắt đỏ tích sẵn trong nhà. Đấy! tích trữ đồng nát nhiều khi cũng tiện nên cho dù biết là rất ôm đồm nhưng vẫn không ngừng được. Em cừu chuyến này thêm cho ẻm đôi que đan vậy mà vẫn có bạn hỏi ẻm có phải là con chuột không. :P


0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...